Algimantas Sakalauskas

Tautinio Paveldo Produktu Sertifikatas

Tautinio Paveldo Produktų Sertifikatas

Dalininkas-steigėjas nuo1999-03-04

VšĮ Meninės drožybos direktorius

Gimė 1958 m. Dailučių k., Vilkaviškio r.

1987 m. baigė Kauno politechnikumą, įgijo techniko technologo kvalifikaciją.

Nuo 1990 m. jo iniciatyva prasidėjo Prienų drožėjų kūrybinės grupės formavimas. Nuo 1999 m. balandžio 28 d.buvo paskirtas dalininkų įsteigtos VšĮ „Prienų drožėjai“ vadovu.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Kauno bendrijos valdybos narys, medžio sekcijos pirmininkas, Lietuvos kultūros premijos laureatas (2000 m.).

Lietuvos tautodailininkų meno kūrėjų asociacijos narys (2005 m.). Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m.

Intensyvi kūrybinė veikla prasidėjo 1986 m. Dalyvavo 22 tarptautiniuose ir 12 respublikinių skulptūros simpoziumų Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje. Darbai eksponuoti Lietuvos ir užsienio parodų salėse bei galerijose kartu su kitais autoriais ( apie 50 parodų) Surengė 5 autorines parodas Lietuvoje, 1 Vokietijoje ir 3 Austrijoje.
Memorialinių paminklų, didelių skulptūros darbų sukurta apie 500. Jie pasklidę po Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, Austriją, Vokietiją, Daniją, Šveicariją, Prancūziją, Estiją, Japoniją ir kt. šalis.

Išspausdintų straipsnių autorius: „Šiuolaikinių simpoziumų ir seminarų rengimas Lietuvoje ir Europoje”, Tautodailės metraštis Nr.2, 1998 m., „Kultūrų kryžkelė tarptautinėje medžio drožėjų stovykloje Japonijoje”, Tautodailės metraštis Nr. 4, 2000 m., „Japonija – drožėjų meka iš arti”, Meisteris Nr. 2, Nr. 3, 2000 m. Katalogo „Sūduvos krašto drožyba, skulptūra ir kryždirbystė“ sudarytojas (2006m.). „Medžio dirbiniai sodyboje” knygos autorius (2007m.).

Jotvingių kryžiaus riterių ordino donatorius nuo 2007 m.

M.K.Čiurlionio paramos fondo nominantas „Už tautinio paveldo saugojimą“.

2009 m.- apdovanotas Kauno apskrities viršininko garbės ženklu už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant kultūrą Kauno apskrityje ir Kauno apskrities garsinimą šalyje ir užsienyje.

2009 m. A. Sakalauskas buvo sertifikuotas A kategorijos tradicinių amatų meistru.

Taip pat buvo sertifikuoti jo tradiciniai gaminiai (objektai): kryžiai, koplytstulpiai, antkapiniai paminklai, skulptūros, koplytėlės, stogastulpiai.

Buvo atestuota neformalaus švietimo mokymo programa „Tradicinio kryžiaus drožyba“.

2010 m.paskirta Kultūros ministerijos Individuali valstybės stipendija už projekto „Prienų ir Birštono krašto kryždirbystė. Sisteminis katalogas“ parengimą.

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.