Apie mus

VšĮ „Meninė drožyba“

Meninė drožyba yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, paramos gavėja (buvusi VšĮ „Prienų drožėjai“), kurią tautodailininko Algimanto Sakalausko iniciatyva 1990 m. Prienuose įkūrė grupė kūrybingų medžio drožėjų .Šiandien turinčių patirtį ir autoritetą kūrėjų darbai plačiai pasklidę po visą Lietuvą ir pasaulį (Rusija, Vokietija, Danija, Švedija, Austrija, Lenkija, Čekija, Japonija, Šveicarija, Estija, Prancūzija, Norvegija). Kūrybinėje grupėje dirba aukštos motyvacijos menininkai, tautodailininkai, kūrėjai, o įgyvendinant projektus padeda patikimi ir profesionalūs partneriai. Įstaigą iš dalies finansuoja privatūs geros valios asmenys, bendraminčiai, ištikimi bičiuliai bei pagal įvairias programas gaunami finansiniai resursai.

Mes kartu, nes gerbiame ir vertiname vieni kitų neįkainojamą laiką, draugystę ir atsidavimą darbui, siekiant nesavanaudiškų tikslų.

Kolektyvas

Mus sieja

  • paprasta filosofija (žmogaus ir gamtos ryšys)
  • įgyvendinamas tikslas (etninės kultūros saugojimas, tautinio paveldo sklaida)
  • suprantami norai (tautinio identiteto gaivinimas)
  • neišvengiami siekiai (verslą kurti meniškai, o menui suteikti verslumo)

Uždaviniai

  • Atsakingai vykdyti UNESCO nacionalinės kryždirbystės paveldo išsaugojimo ir gaivinimo programą.
  • Tapti patrauklia erdve ir sparčiau integruotis į Lietuvos kultūrinio turizmo žemėlapį.
  • Skatinti meno verslumą.
  • Motyvuoti jaunimą džiaugtis kūrybiniu procesu bei rezultatais.
  • Formuoti jaunosios kartos vidinės laisvės ir atsakomybės harmoningą santykį.

Tikslas

Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, sprendžiant aktualias edukacines, švietėjiškas, kultūros problemas MENO KALBA.

Filosofija

Didžiausios vertybės – nuoširdus kūrybingų žmonių bendradarbiavimas puoselėjant meilę žmogui, menui, harmoningai aplinkai bei neribota erdvė menininko pokalbiui su gamta ir savo išskirtiniu pasauliu.

Misija

Atsigręžti į kūrybingą žmogų, perteikti sukauptas žinias ir praktinę patirtį, lavinti ir šviesti augančią kartą, saugoti tautos tapatybę, gaivinti tautinį identitetą, ugdyti visuomenę, skleidžiant kokybišką, morališkai sveiką požiūrį į nematerialaus paveldo vertybes.