Medžio drožyba, skulptūra, stogastulpiai, kryžiai ir baldai

Trumpai apie mus

VšĮ „Meninė drožyba“

Meninė drožyba yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, paramos gavėja (buvusi VšĮ „Prienų drožėjai“), kurią tautodailininko Algimanto Sakalausko iniciatyva 1990 m. Prienuose įkūrė grupė kūrybingų medžio drožėjų .Šiandien turinčių patirtį ir autoritetą kūrėjų darbai plačiai pasklidę po visą Lietuvą ir pasaulį (Rusija, Vokietija, Danija, Švedija, Austrija, Lenkija, Čekija, Japonija, Šveicarija, Estija, Prancūzija, Norvegija). Kūrybinėje grupėje dirba aukštos motyvacijos menininkai, tautodailininkai, kūrėjai, o įgyvendinant projektus padeda patikimi ir profesionalūs partneriai. Įstaigą iš dalies finansuoja privatūs geros valios asmenys, bendraminčiai, ištikimi bičiuliai bei pagal įvairias programas gaunami finansiniai resursai.

Daugiau

Naujienos

2021-05-19 |

PROJEKTAS „VISI GALI POZITYVIAI GYVENTI“

VŠĮ Meninė drožyba pradėjo vykdyti projektą „Visi gali pozityviai gyventi“ finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų.  Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius asmenims, esantiems socialinėje atskirtyje dėl skurdo ar negalios bei sumažinti šių asmenų socialinę atskirtį per mokymus, tarpusavio bendravimą bei kultūrinę veiklą, pasitelkiant drožybos meistrų praktines pamokas. Laisvalaikis, o ypač aktyvus laisvalaikis, yra naudingas neįgaliajam jis ne tik pagerina fizinę būklę, bet taip pat ir emocinę. Laisvalaikis gerina motorinius įgūdžius, fizinį pajėgumą, taip pat padeda lengviau integruotis į visuomenės gyvenimą, gerina socialinius įgūdžius, didina savivertę, skatina bendrauti, suteikia galimybę realizuoti save kaip asmenybę.  Projekto metu bus vykdomi ir alternatyvūs tikslai užtikrinantys kultūrinių renginių organizavimą socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir jų šeimos nariams...

2020-06-29 |

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-BAIGĖSI VVG PROJEKTAS

 VŠĮ „Meninė drožyba“ pusę metų vykdė projektą   finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste“. Projekto tikslas – pagerinti miesto bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti projekte skleisdami informaciją  internetinėje erdvėje ir laukė tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam man to reikia“ , bet tai galimybė  išbandyti save ir tada nuspręsti ar aš galiu išmokti ir įgauti kitokios patirties. Pradėdami projektą kvietėme jame apsilankyti  Prienų miesto gyventojus susipažinti su VŠĮ...

2020-04-16 |

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-1-OJI PARODA. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Vykstant projektams visada svarbu galutinis rezultatas. O kokį rezultatą galima parodyti mokantis drožti. Aišku, savo paties pagamintus gaminius. Projekto dalyviai dalyvaudami drožybos teorijos pamokose mokėsi pažinti medį, jį išsirinkti savo idėjos įgyvendinimui ir kartu pamažu dirbant stebėti kaip idėja tampa realybe. Mokytojas Kęstutis Grigonis visada išklausydavo dalyvio idėją ir tik po to padėdavo sudėlioti visus reikalingus žingsnius, kad idėja būtų įgyvendinta. Viso projekto metu svarbu buvo dalyvio emocinė būsena, didelis dėmesys skiriamas bendravimui tarpusavyje, pagalbai vienas kitam. Nes tik nuo šių dalykų priklausė dalyvių tarpusavio bendravimas-draugiškumas. Pasižiūrėti ką veikia dalyviai nuolat atvykdavo tėvai, tokiu būdu skatinome santykių gerinimą bendrų užsiėmimų metu. Kartą į savaitę į užsiėmimus atvykdavo dalyvių mažesnieji šeimų nariai, kuriems savo pirmuosius...

Daugiau