PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Prieš mėnesį VŠĮ „Meninė drožyba“ pradėjo vykdyti projektą finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste“. Projekto tikslas prisidėti prie ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo – pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti projekte skleisdami informaciją  internetinėje erdvėje ir laukė tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam man to reikia“ , bet galima tiesiog ateiti , išbandyti save ir tada nuspręsti ar aš galiu išmokti ir įgauti kitokios patirties. Projekte dalyvaujantis jaunimas taip ir padarė, kiekvienas turėdamas savo tikslą ateina kiekvieną penktadienio ir šeštadienio popietę bandyti savo jėgas ir realizuoti savo sumanymus – išmokti  draugauti su medžiu. Kiekvieno namuose surastume naudojamų medinių daiktų, bet niekada nesusimastėme ar sunku tą daiktą pagaminti vartojant pačius paprasčiausius  įrankius, ar sunku parinkti medį ir kokio gabalėlio reikia tam daiktui pagaminti. Visų šių paslapčių mokomasi projekto metu ir nors kartais gal atrodo jau lyg ir viską supratai tave pasitinka nauji iššūkiai ir naujos medienos paslaptys. Visa tai galima sužinoti ir išmokti tik dalyvaujant projekte.                              Visų paslapčių moko patyrę meistrai Algimantas Sakalauskas ir Kęstutis Grigonis. Šie meistrai moka prakalbinti medį įvairiomis kalbomis ir suteikia jam įvairiausius pavidalus nuo paprastos lentelės naudojamos virtuvėje iki aukščiausio koplytstulpio, kuriuo žavisi į Lietuvą atvykstantys svečiai. Meistrų padedami kai kurie projekto dalyviai jau įgyvendino pirmuosius savo sumanymus –pasigamino šaukštus, o kai kurių sumanymai dar tik įpusėjo. Kiekvieną sugalvotą idėją galima įgyvendinti tam tik reikalingas užsispyrimas ir truputis pagalbos šalia esančio meistro. Projektas dar tik prasidėjo tad dalyvių dar laukia ilgas  mokymasis medžio drožėjo amato,  paskaitos apie simboliką ir stogastulpių architektūrines tradicijas, užsiėmimai su psichologu, mokymasis tarpusavio bendravimo ir savęs pažinimo. Kiekvienas meistras siekia išugdyti naują meistrą, o gal iš šio projekto dalyvių tarpo atsiras norinčių su šiuo amatu susidraugauti. Kaip sekasi projekto dalyviams informuosime VŠĮ „Meninė drožyba“ internetiniame puslapyje kiekvieną mėnesį. VŠĮ „Meninė drožyba“ kviečia prisidėti dalyvauti projekte ir naujus dalyvius, visiems norintiems vietos,  medienos, įrankių ir meistrų dėmesio tikrai pakaks.  (Užsiėmimai vyksta kiekvieną penktadienį nuo 17 val. ir šeštadienį nuo 10 val. ; adresu Vilniaus g. 16, Prienai). Išbandykite savo jėgas ir tik tada nuspręsite ar jums to reikia. Kviečiame tėvelius su savo atžalomis (nuo 14 metų) apsilankyti mokymuose, gal šeimos palaikymas padės pasirinkti ir savo profesiją. Projekto vadovė...

Daugiau

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Būrys žurnalistų iš įvairių respublikinių, regioninių laikraščių, naujienų agentūrų ir internetinių portalų lankėsi Prienų rajone, VšĮ Meninė drožyba amatų centre.

Daugiau

Amatų centrų plėtra

Amatų centrų plėtra

Siekiant išlaikyti ir sustiprinti kaimų gyvybingumą, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, buvo steigiami tradiciniai amatų centrai, kuriuose galima susipažinti su amatais, išmokti jų paslapčių, perimti senolių patirtį ir tradicijas.

Daugiau

Misija Sibiras 2014: dalyviai lankėsi Prienuose

Misija Sibiras 2014: dalyviai lankėsi Prienuose

Misija Sibiras 2014 Projektą „Misija Sibiras 2014” šiemet pirmyn veda šūkis „Istoriją rašome mes!“. Juo Lietuvos jaunimas kviečiamas ne tik prisiimti atsakomybę už teisingą ir prasmingą tautos istorijos įamžinimą, tačiau taip pat ir skatinti jaunąją kartą domėtis savo šalies praeitimi ir iš čia pasisemti įkvėpimo bei pilietiškumo. Liepos 10 d., prieš išvykdami į Sibirą, projekto dalyvių grupė lankėsi VšĮ Meninėje drožyboje. Vizito tikslas –  pasisemti žinių ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie Sibire padės įgyvendinti kilnius uždavinius –  sutvarkyti,  lietuvių tremtinių laidojimo vietas, atstatyti kapinių tvoras, pastatyti informuojančius ženklus ir kt. Kryždirbio Algimanto Sakalausko pamokyti dalyviai patys išbandė apvalių rastų ir pjautinės stačiakampės medienos kryžmos sujungimo būdus, praktikavosi kaip saugiai naudotis benzininiu pjūklu , kaip naudoti dvirankį ar vienrankį pjūklus, bandė kirviu aptašyti medį, pasidaryti medienos ruošinius bei ant jų įkelti brėžinius. Algimantas Sakalauskas akcentavo, kaip svarbu yra pasirinkti tinkamą medieną, kad pastatyti darbai kuo ilgiau išsilaikytų veikiami įvairių gamtos sąlygų. Patarė  tinkamai parinkti rasto įkasimo į žemę kryptį bei gerai apdeginti įkasamą į žemę medienos dalį. Vienos dienos studijų dalyviai išmoko ir kaip atpažinti tinkamiausią  lauko statiniams medieną. Jaunimo laukia ilgas naujų išbandymų kelias, o mes laukiame jų, sugrįžtančių po  sėkmingai įgyvendintos dar vienos savo svajonės. Išsiskyrėme trumpam, tvirtai sutarę projektą „Misija Sibiras 2014” drauge pristatyti mūsų krašto žmonėms. Daugiau nuotraukų mūsų Facebook puslapyje.   Zita Kuzminskienė...

Daugiau

Prienuose darbavosi jaunieji restauratoriai

Prienuose darbavosi jaunieji restauratoriai

Birželio 13–22 dienomis Prienuose vyko Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla. Projektą, iš dalies finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, vykdė VšĮ Meninė drožyba. Projekto metu jaunieji restauratoriai – Rygos statybos kolegijos Restauravimo katedros ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentai atnaujino „Atminties tako“ mažosios architektūros objektus, sodyboje „Kodėlčiaus dvaras“ rašytojo Vytauto Petkevičiaus įsteigtą medinių meno statinių (skulptūrų, stogastulpių) ansamblį, VšĮ Meninės drožybos lauko ekspozicijos kryžius. Birželio 20-ąją atnaujintose VšĮ Meninė drožybos patalpose, kamerinėje aplinkoje, kurią šildė ne tik simboliniai ugnies aukurėliai, studentų surinktos lauko gėlių puokštelės, bet ir „Žiburio“ gimnazijos abituriento Vytauto Trakymo dainos, buvo surengtas jaukus projekto apibendrinimo ir atsisveikinimo vakaras, kurio metu padėkota visiems projekto dalyviams, partneriams ir rėmėjams. „Gerumu mes daug ką galime, gražiais darbais daug ką galime, vienas kitam padėdami – viską galime“, – sakė projekto vadovė, Meninės drožybos direktoriaus pavaduotoja Zita Kuzminskienė, dėkodama į atsisveikinimo vakarą susirinkusiems partneriams, bičiuliams, dvasiniams rėmėjams. Vadovė pasidžiaugė, kad buvo įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – restauruotas „Atminties takas“, taip pat išgirstas ir mielai priimtas bei išpildytas rašytojo Vytauto Petkevičiaus našlės prašymas padėti išsaugoti mažosios architektūros ansamblį rašytojo sodyboje. Altruistinių darbų buvo padaryta ir daugiau – Meninės drožybos kieme atnaujinti puikuojasi du kryžiai ir vienas koplytstulpis. Z. Kuzminskienė ypač džiaugėsi jaunaisiais restauratoriais, jau penktus metus mūsų rajonui padarančiais daug puikių, didelių ir prasmingų darbų. Studentai nepamiršo ir tos aplinkos, kurioje gyveno, t. y. Meninės drožybos kiemelio: susitvarkė aplinką, įsirengė laužavietę, atnaujino sūpynes, kurios atokvėpio minutėmis ir vakarais ramino kūną ir sielą. Stovyklos uždarymo vakare dalyvavo nemažai garbių svečių: VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ generalinis direktorius Valdas Kubilius, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė, Dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros vedėjas, restauravimo profesinių įgūdžių tobulinimo vadovas Bangutis Prapuolenis, praktinių užduočių vadovai: Algimantas Sakalauskas, Arūnas Venslavičius, Alvydas Antanavičius, Ričardas Grekavičius. Prienų VšĮ „Meninė drožyba“ šiemet pratęsė dar penkerių metų bendradarbiavimo sutartį su Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetu. Vadinasi, dar penkerius metus Meninės drožybos kieme vasaromis bus galima pamatyti studentus – dirbančius ne tik savivaldybės teritorijoje, bet ir po visą Lietuvą. Prasmingus darbus padeda įgyvendinti Meninės drožybos bičiulis, kolega, Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius Valdas Kubilius, kuris puoselėja idėjas, dosniai dalija patarimus. Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius V. Kubilius, VšĮ Meninės drožybos direktorius Algimantas Sakalauskas ir projekto vadovė Z. Kuzminskienė įteikė padėkas visiems projekto dalyviams. Jiems buvo skirti ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, jaunimo ir sporto skyriaus padėkos raštai. Nuoširdžiais dėkingumo žodžiais palydėtos padėkos taip pat buvo skirtos partneriams: VĮ Prienų miškų urėdijai ir miškų urėdui Robertui Judickui, kuris nepalieka drožėjų likimo valiai nei projektinėje veikloje, nei kasdieniuose darbuose, nuolatiniam rėmėjui UAB „Husqvarna Lietuva“ ir direktoriui Ričardui Aleknai, projekto dalyvius maitinusio restorano „Beržas“ kolektyvui ir jo vadovei Augustei Pociūtei – už skanų...

Daugiau

Jaunųjų restauratorių stovykla

Jaunųjų restauratorių stovykla

Projektas „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“ Birželio 13 – 22 dienomis Prienuose vyksta „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“. Projektą, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, vykdo VšĮ Meninė drožyba. Projekto tikslas – atnaujinti „Atminties tako“ mažosios architektūros objektus: G. Dudaitis „Numesk, Tėvyne, rūbą seną“ – stogastulpis, 4,8 m. V. Cikana „Visiems – užaugusiems šėtono paunksnėje“ – koplytstulpis, 4 m. P. Kaziūnas „Lietuva, už visas tavo kančias“ – koplytstulpis, 4,6 m. R. Puškorius „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“ – koplytstulpis, 3,8 m. M. Misevič „Žmonės, neleiskim mūsų Žemėje gimti drakonams“ – koplytstulpis, 3,8 m. V. Rakuckis „Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige“ – stogastulpis, 4 m. A. Seibutis – koplytstulpis, 3,8 m. R. Venckus „Už ką?“ – skulptūra, 3,5 m. J. Tvardauskas „Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą“ – koplytėlė ant žemės, 2 m. R. Zinkevičius „Įmynęs pėdą čia/ Jaučiuosi ne svetys – Bet šeimininkas,/ Amžius čia gyvenęs – Ir joks ateivis/ Jau neiškrapštys/ Kulka nei durtuvu/ Mus iš tos žemės“ (B. Marčionis) – stogastulpis, 4,6 m. V. Žilinskas „Pažvelk į Nemuną/ Į savo sielos giedrą/ Į žydrą sielą/ Į savo gyvybės versmę“ – stogastulpis, 4 m. A. ir V. Kuzinai – Metalo saulutės. Dalyviai: Rygos statybos kolegijos Restauravimo katedros studentai, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentai, rektorius Bangutis Prapuolenis, Prienų jaunimas,VšĮ Meninės drožybos amatininkai. Partneriai: VĮ Prienų miškų urėdija, miškų urėdas Robertas Judickas VšĮ Pasaulio lietuvių centras, generalinis direktorius Valdas Kubilius Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba UAB „Husqvarna Lietuva“, direktorius Ričardas Alekna Pritaikę solidžias nuolaidas darbo priemonėms ir medžiagoms įsigyti,projektą dalinai rėmėUAB „Restauracijos medžiagos“ bei UAB „Prienų prekyba“. Projekto vadovas: Zita Kuzminskienė Restauravimo profesinių įgūdžių tobulinimo vadovas Bangutis Prapuolenis Praktinių užduočių vadovai: Algimantas Sakalauskas, Arūnas Venslavičius, Alvydas Antanavičius.    ...

Daugiau