PROJEKTAS „VISI GALI POZITYVIAI GYVENTI“

VŠĮ Meninė drožyba pradėjo vykdyti projektą „Visi gali pozityviai gyventi“ finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų.  Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius asmenims, esantiems socialinėje atskirtyje dėl skurdo ar negalios bei sumažinti šių asmenų socialinę atskirtį per mokymus, tarpusavio bendravimą bei kultūrinę veiklą, pasitelkiant drožybos meistrų praktines pamokas. Laisvalaikis, o ypač aktyvus laisvalaikis, yra naudingas neįgaliajam jis ne tik pagerina fizinę būklę, bet taip pat ir emocinę. Laisvalaikis gerina motorinius įgūdžius, fizinį pajėgumą, taip pat padeda lengviau integruotis į visuomenės gyvenimą, gerina socialinius įgūdžius, didina savivertę, skatina bendrauti, suteikia galimybę realizuoti save kaip asmenybę.  Projekto metu bus vykdomi ir alternatyvūs tikslai užtikrinantys kultūrinių renginių organizavimą socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir jų šeimos nariams siekiant socialinės integracijos. Projekto tikslas padės įgyvendinti 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  priemonę 1.1.3 „Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams) esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz. priklausomybės, nuo psichotropinių medžiagų)bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas“. Projekto metu bus siekiama įtraukti kuo daugiau socialinės rizikos vaikų ir suaugusių asmenų, neįgaliųjų arba specialiųjų poreikių turinčių asmenų bei kiti asmenys patiriantys socialinę atskirtį. Projekto tikslams pasiekti bus vykdomos šios veiklos: 1)Mokomasi amato – vedami drožybos ir restauravimo praktiniai ir teoriniai užsiėmimai. 2)Vedami teoriniai ir praktiniai savęs pažinimo ir vertybių paieškos užsiėmimai. 3)Bus vedami rekreacinės erdvės praktiniai kūrimo mokymai, kurie suteiks neįgaliesiems, socialinės rizikos  asmenims galimybę veiksmingai dalyvauti laisvos visuomenės gyvenime. 4) Projekto dalyviams ir jų šeimos nariams organizuojami kultūriniai (edukaciniai)...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-BAIGĖSI VVG PROJEKTAS

 VŠĮ „Meninė drožyba“ pusę metų vykdė projektą   finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste“. Projekto tikslas – pagerinti miesto bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti projekte skleisdami informaciją  internetinėje erdvėje ir laukė tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam man to reikia“ , bet tai galimybė  išbandyti save ir tada nuspręsti ar aš galiu išmokti ir įgauti kitokios patirties. Pradėdami projektą kvietėme jame apsilankyti  Prienų miesto gyventojus susipažinti su VŠĮ Meninės drožybos veikla, bet labai gaila, kad prieniečiams  pasirodė neįdomu. Manau daugelis net nežino kokias įdomias veiklas gali pasiūlyti čia dirbantys meistrai, dailininkai ir jų padėjėjai. Dirbtuvių aplinką puošia ne tik meistrų pagamintos skulptūros, šalia esantis Nemunas, bet čia augantys retų rūšių ir įvairių formų medžiai ir krūmai. Dauguma  dalyvių į projektą atėjo nežinodami ar jiems svarbu išmokti medžio darbų, patys dar neapsisprendę ką nori veikti ir išmokti, o baigiantis projektui džiaugėsi savo rankomis pagamintais daiktais, priimtais spendimais tolimesnei veiklai. Per pusę metų meistrai ir mokiniai tapo viena šeima, kurioje galima būti linksmam ir liūdnam, gauti patarimą ar sulaukti pagalbos. Projekte buvo vykdomos penkios pagrindinės veiklos.                              Pirmoji veikla praktiniai užsiėmimai, mokantis drožėjo amato. Mokėsi kaip naudoti įrankius, kaip pasidaryti gaminio brėžinius, padaryti gaminį . Šios veiklos metu susipažino su įvairių meistrų darbais. Projekto dalyviai vyko į ekskursiją, kurios  metu apsilankė „Angelų kalvoje“, Užutrakio dvare, pasigrožėjo Trakų pilimi, pasivaikščiojo gamtos takais. Ekskursijos padeda geriau pažinti šalia esančius draugus. Kalėdinėje darbų parodoje dalyvavo projekto dalyvių giminaičiai, tėvai, mokytojai.  Pačių rankomis padaryta eglutė,  puošta mediniais žaisliukais, nustebino net ir pačius projekto dalyvius, kiek jie daug per keletą mėnesių išmoko ir pagamino. Antroje veikloje susipažino su stogastulpių istorija, simboliais, apdaila ir įvairiais gamybos būdais. Trečioji veikla buvo skirta simbolikai, naudojamai kaip gaminių puošybos elementas. Dailininkė Audronė Mickutė supažindino projekto dalyvius su baltų simbolika, tautinių juostų raštais. Dalyviai mokėsi simbolius ir ornamentus piešti popieriaus lape, perkelti ant  lentelės ir įvairių įrankių pagalba iškalti, kad gaminys taptų namų puošmena. Antroje projekto pusėje dalyviai  bendravo  su psichologu tyrinėdami save, sužinodami savo silpnybes ir stiprybes, o dalyvaudami Disco metodikos mokymuose kūrė savo ateities planus. Galima pasidžiaugti  projekto savanorių ir mokytojų, sukurtais ir pagamintais   suolais, kurie jau puošia Paprienės pėsčiųjų taką, o projekto dalyviai pagamintais  dirbiniais praturtino savo namus. Dėkoju  projekto mokytojams už sąžiningą darbą padedant jaunimui mokytis, suprasti save ir nuolat tobulėti. Projektas baigėsi, bet nesibaigė užsiėmimai. Vasaros metu projekto dalyviai turės galimybę ir toliau lankytis dirbtuvėse, gauti meistrų patarimus gaminant savo naujus gaminius. Projekto vadovė Ramutė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-1-OJI PARODA. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Vykstant projektams visada svarbu galutinis rezultatas. O kokį rezultatą galima parodyti mokantis drožti. Aišku, savo paties pagamintus gaminius. Projekto dalyviai dalyvaudami drožybos teorijos pamokose mokėsi pažinti medį, jį išsirinkti savo idėjos įgyvendinimui ir kartu pamažu dirbant stebėti kaip idėja tampa realybe. Mokytojas Kęstutis Grigonis visada išklausydavo dalyvio idėją ir tik po to padėdavo sudėlioti visus reikalingus žingsnius, kad idėja būtų įgyvendinta. Viso projekto metu svarbu buvo dalyvio emocinė būsena, didelis dėmesys skiriamas bendravimui tarpusavyje, pagalbai vienas kitam. Nes tik nuo šių dalykų priklausė dalyvių tarpusavio bendravimas-draugiškumas. Pasižiūrėti ką veikia dalyviai nuolat atvykdavo tėvai, tokiu būdu skatinome santykių gerinimą bendrų užsiėmimų metu. Kartą į savaitę į užsiėmimus atvykdavo dalyvių mažesnieji šeimų nariai, kuriems savo pirmuosius darbus pagaminti padėdavo patys projekto dalyviai. Todėl parodoje buvo galima pamatyti darbus įvairaus amžiaus dalyvių, nuo 10 metų amžiaus iki 29 metų amžiaus. Pagrindiniai projekto dalyviai buvo vaikinai, tačiau merginų pagaminti dirbiniai niekuo nenusileido.    Į parodos atidarymą atvyko dalyviai, tėvai, dalyvių giminaičiai, tautodailininkai, mokytojai, bet ir Prienų miesto gyventojai, susidomėję projektu. Tik organizuojant  tokius renginius  galima bendruomenei parodyti užmirštamo amato grožį ir būtinybę jį išsaugoti. Projekto vadovė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ EGLUTĖ. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

VŠĮ Meninėje drožyboje su jaunimu dalyvavusiu  projekte  nuveikta daug gerų darbų . Vienas iš jų tai eglutės žaisliukų gamyba. Visada artėjant šventėms kyla klausimas kokia eglutė originaliausia, ar kaip ją pasipuošti netradiciškai. Dirbtuvių dailininkė pasiūlė patiems pasigaminti žaisliukus, o kadangi čia gyvena drožėjai tai ir žaisliukai turi būti mediniai, baltiškosios žvaigždutės buvo pasirinktos ir dėl drožybos dirbtuvių ženklo. Per labai trumpą laiką buvo pagaminta daugiau kaip 100 žvaigždučių, visos jos papuoštos raudonos spalvos kaspinu papuošė eglutę. Eglutės rišimu rūpinosi projekto narys Danielius Aldakauskas, o puošimu visi projekto dalyviai. Projekto dalyviai ir čia dirbantys drožėjai, mokytojai tapo viena gražia šeima. Kiekvieną kartą susirinkus į veiklas susėdama prie arbatos puodelio, pasveikinami tuo laikotarpiu švenčiantys gimtadienį, pasidalinama savo bėdomis ir džiaugsmais ir tik tada skubama pradėti užsiėmimus. Projekto vadovė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-EKSKURSIJA Į ANGELŲ KALVĄ. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Visada galvojama, kad projektas skirtas tik darbui ir mokymuisi. Tačiau būtinai reikalinga ir poilsio valandėlės, kurių metu yra galimybė pabendrauti dalyviams su mokytojais ir tautodailininkais, atvykstančiais į dirbtuves neformalioje aplinkoje. Labai svarbu darbinę aplinką pakeisti. Projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Angelų kalvą. Daugiau nei 4 hektarų plote dangų čia sveikina  apie 50 didelių ir mažesnių medinių angelų, iš ąžuolo drožtų koplytstulpių. Kiekvienas ant kalvos esantis angelas įkūnija vieną iš pamatinių vertybių: gyvybė, tiesa, taika, pasiaukojimas, meilė, sveikata, džiaugsmas, dėkingumas, viltis ir kitos. Labai graži vieta, kurioje gali pasisemti ramybės. Apie kiekvieno angelo atsiradimo kalvoje istoriją pasakojo tautodailininkas ir VŠĮ Meninės  drožybos direktorius Algimantas Sakalauskas. Projekto vadovė Ramutė Milušauskienė papasakojo apie vietovės, kurioje yra Angelų kalva istorinę svarbą Lietuvai, o kadangi kalva yra šalia Užutrakio dvaro, tai pasiūlė jį aplankyti. Nors oras ekskursijos dieną buvo ne labai džiuginantis ir pūtė šaltas šiaurės vėjas, tačiau nesutrukdė nuo Užutrakio dvaro pasigrožėti Trakų pilies didybe ir pasivaikščioti  po dvaro parką. Atvykus į Trakus būtinai reikia apsilankyti Varnikų gamtos take.  Magiška ramybė! Tako ilgis – apie 5 km, jame įrengtos informacinės stotelės, poilsio vietos, visą kelią tave lydi rodyklės, tad tikrai nepaklystum. Dalis tako (1,5 km) tęsiasi per Ilgelio pelkę. Labai keistas jausmas, kai eidamas matai šalia ją tyvuliuojančią. 70 % pelkės yra žemapelkė, likusi – tarpinio tipo pelkių plotų supama aukštapelkė. Draustinyje auga retų augalų, todėl pamatę nepažįstamus augalus interneto pagalba bandėm išsiaiškinti  jų pavadinimus. Aplankę Trakų apylinkes ir pasivaišinę tradiciniais kibinais pilni įspūdžių grįžome į namus, o projekto dalyviai galvojo apie naujas idėjas, kurios gimė lankantis gražiose Trakų apylinkėse. Projekto vadovė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Prieš mėnesį VŠĮ „Meninė drožyba“ pradėjo vykdyti projektą finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste“. Projekto tikslas prisidėti prie ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo – pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti projekte skleisdami informaciją  internetinėje erdvėje ir laukė tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam man to reikia“ , bet galima tiesiog ateiti , išbandyti save ir tada nuspręsti ar aš galiu išmokti ir įgauti kitokios patirties. Projekte dalyvaujantis jaunimas taip ir padarė, kiekvienas turėdamas savo tikslą ateina kiekvieną penktadienio ir šeštadienio popietę bandyti savo jėgas ir realizuoti savo sumanymus – išmokti  draugauti su medžiu. Kiekvieno namuose surastume naudojamų medinių daiktų, bet niekada nesusimastėme ar sunku tą daiktą pagaminti vartojant pačius paprasčiausius  įrankius, ar sunku parinkti medį ir kokio gabalėlio reikia tam daiktui pagaminti. Visų šių paslapčių mokomasi projekto metu ir nors kartais gal atrodo jau lyg ir viską supratai tave pasitinka nauji iššūkiai ir naujos medienos paslaptys. Visa tai galima sužinoti ir išmokti tik dalyvaujant projekte.                              Visų paslapčių moko patyrę meistrai Algimantas Sakalauskas ir Kęstutis Grigonis. Šie meistrai moka prakalbinti medį įvairiomis kalbomis ir suteikia jam įvairiausius pavidalus nuo paprastos lentelės naudojamos virtuvėje iki aukščiausio koplytstulpio, kuriuo žavisi į Lietuvą atvykstantys svečiai. Meistrų padedami kai kurie projekto dalyviai jau įgyvendino pirmuosius savo sumanymus –pasigamino šaukštus, o kai kurių sumanymai dar tik įpusėjo. Kiekvieną sugalvotą idėją galima įgyvendinti tam tik reikalingas užsispyrimas ir truputis pagalbos šalia esančio meistro. Projektas dar tik prasidėjo tad dalyvių dar laukia ilgas  mokymasis medžio drožėjo amato,  paskaitos apie simboliką ir stogastulpių architektūrines tradicijas, užsiėmimai su psichologu, mokymasis tarpusavio bendravimo ir savęs pažinimo. Kiekvienas meistras siekia išugdyti naują meistrą, o gal iš šio projekto dalyvių tarpo atsiras norinčių su šiuo amatu susidraugauti. Kaip sekasi projekto dalyviams informuosime VŠĮ „Meninė drožyba“ internetiniame puslapyje kiekvieną mėnesį. VŠĮ „Meninė drožyba“ kviečia prisidėti dalyvauti projekte ir naujus dalyvius, visiems norintiems vietos,  medienos, įrankių ir meistrų dėmesio tikrai pakaks.  (Užsiėmimai vyksta kiekvieną penktadienį nuo 17 val. ir šeštadienį nuo 10 val. ; adresu Vilniaus g. 16, Prienai). Išbandykite savo jėgas ir tik tada nuspręsite ar jums to reikia. Kviečiame tėvelius su savo atžalomis (nuo 14 metų) apsilankyti mokymuose, gal šeimos palaikymas padės pasirinkti ir savo profesiją. Projekto vadovė...

Daugiau