PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-1-OJI PARODA. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Vykstant projektams visada svarbu galutinis rezultatas. O kokį rezultatą galima parodyti mokantis drožti. Aišku, savo paties pagamintus gaminius. Projekto dalyviai dalyvaudami drožybos teorijos pamokose mokėsi pažinti medį, jį išsirinkti savo idėjos įgyvendinimui ir kartu pamažu dirbant stebėti kaip idėja tampa realybe. Mokytojas Kęstutis Grigonis visada išklausydavo dalyvio idėją ir tik po to padėdavo sudėlioti visus reikalingus žingsnius, kad idėja būtų įgyvendinta. Viso projekto metu svarbu buvo dalyvio emocinė būsena, didelis dėmesys skiriamas bendravimui tarpusavyje, pagalbai vienas kitam. Nes tik nuo šių dalykų priklausė dalyvių tarpusavio bendravimas-draugiškumas. Pasižiūrėti ką veikia dalyviai nuolat atvykdavo tėvai, tokiu būdu skatinome santykių gerinimą bendrų užsiėmimų metu. Kartą į savaitę į užsiėmimus atvykdavo dalyvių mažesnieji šeimų nariai, kuriems savo pirmuosius darbus pagaminti padėdavo patys projekto dalyviai. Todėl parodoje buvo galima pamatyti darbus įvairaus amžiaus dalyvių, nuo 10 metų amžiaus iki 29 metų amžiaus. Pagrindiniai projekto dalyviai buvo vaikinai, tačiau merginų pagaminti dirbiniai niekuo nenusileido.    Į parodos atidarymą atvyko dalyviai, tėvai, dalyvių giminaičiai, tautodailininkai, mokytojai, bet ir Prienų miesto gyventojai, susidomėję projektu. Tik organizuojant  tokius renginius  galima bendruomenei parodyti užmirštamo amato grožį ir būtinybę jį išsaugoti. Projekto vadovė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ EGLUTĖ. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

VŠĮ Meninėje drožyboje su jaunimu dalyvavusiu  projekte  nuveikta daug gerų darbų . Vienas iš jų tai eglutės žaisliukų gamyba. Visada artėjant šventėms kyla klausimas kokia eglutė originaliausia, ar kaip ją pasipuošti netradiciškai. Dirbtuvių dailininkė pasiūlė patiems pasigaminti žaisliukus, o kadangi čia gyvena drožėjai tai ir žaisliukai turi būti mediniai, baltiškosios žvaigždutės buvo pasirinktos ir dėl drožybos dirbtuvių ženklo. Per labai trumpą laiką buvo pagaminta daugiau kaip 100 žvaigždučių, visos jos papuoštos raudonos spalvos kaspinu papuošė eglutę. Eglutės rišimu rūpinosi projekto narys Danielius Aldakauskas, o puošimu visi projekto dalyviai. Projekto dalyviai ir čia dirbantys drožėjai, mokytojai tapo viena gražia šeima. Kiekvieną kartą susirinkus į veiklas susėdama prie arbatos puodelio, pasveikinami tuo laikotarpiu švenčiantys gimtadienį, pasidalinama savo bėdomis ir džiaugsmais ir tik tada skubama pradėti užsiėmimus. Projekto vadovė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-EKSKURSIJA Į ANGELŲ KALVĄ. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Visada galvojama, kad projektas skirtas tik darbui ir mokymuisi. Tačiau būtinai reikalinga ir poilsio valandėlės, kurių metu yra galimybė pabendrauti dalyviams su mokytojais ir tautodailininkais, atvykstančiais į dirbtuves neformalioje aplinkoje. Labai svarbu darbinę aplinką pakeisti. Projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Angelų kalvą. Daugiau nei 4 hektarų plote dangų čia sveikina  apie 50 didelių ir mažesnių medinių angelų, iš ąžuolo drožtų koplytstulpių. Kiekvienas ant kalvos esantis angelas įkūnija vieną iš pamatinių vertybių: gyvybė, tiesa, taika, pasiaukojimas, meilė, sveikata, džiaugsmas, dėkingumas, viltis ir kitos. Labai graži vieta, kurioje gali pasisemti ramybės. Apie kiekvieno angelo atsiradimo kalvoje istoriją pasakojo tautodailininkas ir VŠĮ Meninės  drožybos direktorius Algimantas Sakalauskas. Projekto vadovė Ramutė Milušauskienė papasakojo apie vietovės, kurioje yra Angelų kalva istorinę svarbą Lietuvai, o kadangi kalva yra šalia Užutrakio dvaro, tai pasiūlė jį aplankyti. Nors oras ekskursijos dieną buvo ne labai džiuginantis ir pūtė šaltas šiaurės vėjas, tačiau nesutrukdė nuo Užutrakio dvaro pasigrožėti Trakų pilies didybe ir pasivaikščioti  po dvaro parką. Atvykus į Trakus būtinai reikia apsilankyti Varnikų gamtos take.  Magiška ramybė! Tako ilgis – apie 5 km, jame įrengtos informacinės stotelės, poilsio vietos, visą kelią tave lydi rodyklės, tad tikrai nepaklystum. Dalis tako (1,5 km) tęsiasi per Ilgelio pelkę. Labai keistas jausmas, kai eidamas matai šalia ją tyvuliuojančią. 70 % pelkės yra žemapelkė, likusi – tarpinio tipo pelkių plotų supama aukštapelkė. Draustinyje auga retų augalų, todėl pamatę nepažįstamus augalus interneto pagalba bandėm išsiaiškinti  jų pavadinimus. Aplankę Trakų apylinkes ir pasivaišinę tradiciniais kibinais pilni įspūdžių grįžome į namus, o projekto dalyviai galvojo apie naujas idėjas, kurios gimė lankantis gražiose Trakų apylinkėse. Projekto vadovė...

Daugiau

PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Prieš mėnesį VŠĮ „Meninė drožyba“ pradėjo vykdyti projektą finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste“. Projekto tikslas prisidėti prie ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo – pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti projekte skleisdami informaciją  internetinėje erdvėje ir laukė tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam man to reikia“ , bet galima tiesiog ateiti , išbandyti save ir tada nuspręsti ar aš galiu išmokti ir įgauti kitokios patirties. Projekte dalyvaujantis jaunimas taip ir padarė, kiekvienas turėdamas savo tikslą ateina kiekvieną penktadienio ir šeštadienio popietę bandyti savo jėgas ir realizuoti savo sumanymus – išmokti  draugauti su medžiu. Kiekvieno namuose surastume naudojamų medinių daiktų, bet niekada nesusimastėme ar sunku tą daiktą pagaminti vartojant pačius paprasčiausius  įrankius, ar sunku parinkti medį ir kokio gabalėlio reikia tam daiktui pagaminti. Visų šių paslapčių mokomasi projekto metu ir nors kartais gal atrodo jau lyg ir viską supratai tave pasitinka nauji iššūkiai ir naujos medienos paslaptys. Visa tai galima sužinoti ir išmokti tik dalyvaujant projekte.                              Visų paslapčių moko patyrę meistrai Algimantas Sakalauskas ir Kęstutis Grigonis. Šie meistrai moka prakalbinti medį įvairiomis kalbomis ir suteikia jam įvairiausius pavidalus nuo paprastos lentelės naudojamos virtuvėje iki aukščiausio koplytstulpio, kuriuo žavisi į Lietuvą atvykstantys svečiai. Meistrų padedami kai kurie projekto dalyviai jau įgyvendino pirmuosius savo sumanymus –pasigamino šaukštus, o kai kurių sumanymai dar tik įpusėjo. Kiekvieną sugalvotą idėją galima įgyvendinti tam tik reikalingas užsispyrimas ir truputis pagalbos šalia esančio meistro. Projektas dar tik prasidėjo tad dalyvių dar laukia ilgas  mokymasis medžio drožėjo amato,  paskaitos apie simboliką ir stogastulpių architektūrines tradicijas, užsiėmimai su psichologu, mokymasis tarpusavio bendravimo ir savęs pažinimo. Kiekvienas meistras siekia išugdyti naują meistrą, o gal iš šio projekto dalyvių tarpo atsiras norinčių su šiuo amatu susidraugauti. Kaip sekasi projekto dalyviams informuosime VŠĮ „Meninė drožyba“ internetiniame puslapyje kiekvieną mėnesį. VŠĮ „Meninė drožyba“ kviečia prisidėti dalyvauti projekte ir naujus dalyvius, visiems norintiems vietos,  medienos, įrankių ir meistrų dėmesio tikrai pakaks.  (Užsiėmimai vyksta kiekvieną penktadienį nuo 17 val. ir šeštadienį nuo 10 val. ; adresu Vilniaus g. 16, Prienai). Išbandykite savo jėgas ir tik tada nuspręsite ar jums to reikia. Kviečiame tėvelius su savo atžalomis (nuo 14 metų) apsilankyti mokymuose, gal šeimos palaikymas padės pasirinkti ir savo profesiją. Projekto vadovė...

Daugiau

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Būrys žurnalistų iš įvairių respublikinių, regioninių laikraščių, naujienų agentūrų ir internetinių portalų lankėsi Prienų rajone, VšĮ Meninė drožyba amatų centre.

Daugiau

Amatų centrų plėtra

Amatų centrų plėtra

Siekiant išlaikyti ir sustiprinti kaimų gyvybingumą, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, buvo steigiami tradiciniai amatų centrai, kuriuose galima susipažinti su amatais, išmokti jų paslapčių, perimti senolių patirtį ir tradicijas.

Daugiau