Restauravimas

Restauravimas – žmogaus veikla, nukreipta išsaugoti kultūros paveldą – siekia gilią senovę. Jau antikos laikais buvo restauruojamos skulptūros. Pažeistus fragmentus ar atskiras meno kūrinio dalis mėginta atkurti ir sujungti į visumą. Buvo naudojami įvairūs sujungimo būdai, kuriuos dar ir šiandien galime pamatyti senose skulptūrose. Ir kuo labiau plėtojosi kultūra, tuo labiau stengtasi išsaugoti meno vertybes, ieškota naujų metodų joms restauruoti. Pats žodis „restauravimas” įvairiais istorijos tarpsniais buvo skirtingai suprantamas, nes skyrėsi ir restauravimo etika, ir estetika. Pavyzdžiui, viduramžiais buvo nesiskaitoma su autentika, dailininkai drąsiai pertapydavo paveikslus arba imperatorių skulptūras perdirbdavo į šventuosius, tuo tarpu šiandien yra išsaugomas kiekvienas autentiškas tapybos ar kitos meno rūšies autorinių darbų elementas.

Jeigu laikas pakeitė Jums brangaus daikto išvaizdą – neatsisakykite jo pačiu paprasčiausiu būdu.

Mes galime restauruoti įvairius gaminius iš medienos.

 

Restauravimo darbų nuotraukos