Projektavimas

Kiekvieno didesnio ar mažesnio objekto statyba prasideda nuo projektavimo darbų. Tai svarbus ir atsakingas etapas. Ką numatysime šiame etape, tą ir turėsime. Be abejonės, visko numatyti neįmanoma, todėl darbų eigoje galimi nedideli projektiniai pakeitimai. Svarbu žinoti, ko norime ir siekti geriausio rezultato.

Pagal su užsakovu suderintą eskizą, daromas techninės dalies brėžinys (pagal pasirinktą mastelį), kuriuo vadovaujantis darbą atlieka skulptorius, kryždirbys ar dailidė.

Projektuojant statinį svarbu nuspręsti kokios medžiagos ir konstrukcijos bus naudojamos. Nuo to priklausys objekto sąmatinė vertė.

VšĮ Meninė drožyba projektuoja, gamina ir pastato darbus, kurie pagal LR Aplinkos ministro įsakymą „DĖL STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ STR 1.01.06:2002 „YPATINGI STATINIAI“ IR STR 1.01.07:2002 „NESUDĖTINGI (TARP JŲ laikini) statiniai“ patvirtinimo„ priskiriami prie nesudėtingų statinių sąrašo.

Nuoroda į įsakymą

 

Projektų pavyzdžiai