Projektai

Pagarba dvasinėms vertybėms perduodama iš kartos į kartą nuo seno. Puoselėjama meilė gamtai, tautinei kultūrai, kuriančiam žmogui yra neatsiejama dvasinio tobulėjimo sąlyga. Visuomenė, ypač jaunimas raginami įžvelgti nematerialaus paveldo svarbą, kviečiami įsijungti į konkrečių sumanymų įgyvendinimą. Mūsų kolektyve daug subrandintų minčių virsta realybe. Meninės drožybos įgyvendinti projektai yra liudijimas apie prasmingas, mielas, kartu su projekto dalyviais, rėmėjais, bičiuliais išgyventas dienas kūrybinių stovyklų, simpoziumų metu.

Viliamės, kad ne vieną jauną žmogų pavyko sudominti tuo, ką mes darome, su meile pažvelgti į gamtos skirtas dovanas ir pagarbiai atsigręžti į kuriantį žmogų ir jo beribę fantaziją bei švytinčias galias.

Skiriant dalinį finansavimą, kai kuriuos projektus įgyvendinti mums padėjo LR Kultūros ministerija, Prienų rajono savivaldybė, Pasaulio lietuvių centras, pavieniai asmenys, visuomeninės organizacijos.

ESFA FINANSUOJAMAS PROJEKTAS. „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste”

PROJEKTO TIKSLAS. Didinti Prienų miesto darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes, siekti didesnio šių asmenų užimtumo, mažinti pašalpų gavėjų skaičių, mažinti socialinę atskirtį Prienų mieste.

Projekto tikslas prisidės prie 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo – pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto metu bus siekiama įtraukti asmenis iš darbo biržos, niekur nedirbančius asmenis, taip siekiant mažinti bedarbių ir pašalpų gavėjų skaičių Prienų mieste.

Projekto metu šie asmenys bus mokomi medžio drožėjų amato. Projekto dalyviai bus supažindinti su Prienų krašto tradiciniu paveldu, jiems bus skirti tęstiniai mokymai, skatinantys savęs pažinimą bei bendravimo įgūdžius.

Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau 10 socialinę atskirtį patiriančių žmonių. Visų dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi po dalyvavimo projekte, aktyviausi ir gabiausi papildys darbo rinką.

  • Į projekto veiklas įtraukta ne mažiau kaip 10 dalyvių;
  • Surengta ne mažiau kaip 24 medžio drožybos amato pamokų;
  • Surengta ne mažiau kaip 10 grupinių užsiėmimų su psichologu.
  • Surengta ne mažiau kaip 5 pažintinės paskaitos;
  • Surengta ne mažiau viena pažintinė išvyka bei mokymų pabaigos šventė su pažymėjimų įteikimu.

Paskaitos

Teorinių užsiėmimų ciklas tema: Medžio darbų srities amatininkų verslumo skatinimas bei tarptautinių ryšių plėtojimas, skatinant Lietuvos tautinio kultūrinio paveldo sklaida.

[Not a valid template]

Angelai

Respublikinė medžio skulptorių kūrybinė stovykla „Vertybių užuovėja po Angelo sparnais“.

[Not a valid template]

Parodos

Vaikų darbų kalėdinės parodos įvairiose Prienų miesto įstaigose.

[Not a valid template]

Simpoziumas

Pirmasis tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas. 1997 m.

[Not a valid template]

Kryžiai

Vaikų kūrybinė stovykla „Senieji tradiciniai amatai“ ir „Bylojantys kryžiai“.

[Not a valid template]

Restauratoriai

Jaunimo kūrybinė stovykla „Darbai – giedantys paukščiai“.

[Not a valid template]

Maketai

Maketų paroda – konkursas „Kryždirbystės fenomenas“.

[Not a valid template]