Projektai

Pagarba dvasinėms vertybėms perduodama iš kartos į kartą nuo seno. Puoselėjama meilė gamtai, tautinei kultūrai, kuriančiam žmogui yra neatsiejama dvasinio tobulėjimo sąlyga. Visuomenė, ypač jaunimas raginami įžvelgti nematerialaus paveldo svarbą, kviečiami įsijungti į konkrečių sumanymų įgyvendinimą. Mūsų kolektyve daug subrandintų minčių virsta realybe. Meninės drožybos įgyvendinti projektai yra liudijimas apie prasmingas, mielas, kartu su projekto dalyviais, rėmėjais, bičiuliais išgyventas dienas kūrybinių stovyklų, simpoziumų metu.

Viliamės, kad ne vieną jauną žmogų pavyko sudominti tuo, ką mes darome, su meile pažvelgti į gamtos skirtas dovanas ir pagarbiai atsigręžti į kuriantį žmogų ir jo beribę fantaziją bei švytinčias galias.

Skiriant dalinį finansavimą, kai kuriuos projektus įgyvendinti mums padėjo LR Kultūros ministerija, Prienų rajono savivaldybė, Pasaulio lietuvių centras, pavieniai asmenys, visuomeninės organizacijos.

 

 

Paskaitos

Teorinių užsiėmimų ciklas tema: Medžio darbų srities amatininkų verslumo skatinimas bei tarptautinių ryšių plėtojimas, skatinant Lietuvos tautinio kultūrinio paveldo sklaida.

 

Angelai

Respublikinė medžio skulptorių kūrybinė stovykla „Vertybių užuovėja po Angelo sparnais“.

 

Parodos

Vaikų darbų kalėdinės parodos įvairiose Prienų miesto įstaigose.

 

Simpoziumas

Pirmasis tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas. 1997 m.

 

Kryžiai

Vaikų kūrybinė stovykla „Senieji tradiciniai amatai“ ir „Bylojantys kryžiai“.

 

Restauratoriai

Jaunimo kūrybinė stovykla „Darbai – giedantys paukščiai“.

 

Maketai

Maketų paroda – konkursas „Kryždirbystės fenomenas“.