VYKDYTI PROJEKTAI:

  1. “Visi gali pozityviai gyventi”

Projekto  Nr. 08.6.1-ESFA-T-01-0468

Projektas buvo vykdomas nuo  2020 m. lapkričio mėn.  iki 2022 m. sausio mėn.

Projekto tikslas-ugdyti I palaikyti socialinius įgūdžius asmenims,esantiems socialinėje atskirtyje dėl skurdo ar negalios bei sumažinti šių asmenų socialinę atskirtį per mokymus, tarpusavio bendravimą bei kultūrinę veklą , pasitelkiant drožybos meistrų praktines pamokas.

Finansavimas skirtas: 32338,60 eurų

Dalyvių skaičius: 25 asmenys.

2. “Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste”

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

Projektas buvo vykdomas nuo 2019 m. balandis mėn. Iki 2020 liepos mėn.

Projekto tikslas- didinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes, siekti didesnio šių asmenų užimtumo , mažinti pašalpų gavėjų skaičių, mažinti socialinę atskirtį Prienų mieste.

Finansavimas skirtas: 21150,67 eurai

Dalyvių skaičius: 10 asmenų

3. “Tradicinių amatų centro Prienuose kūrimas ir plėtra”

Projekto tikslas- įkurti Prienuose amatų centrą rekonstruojant esamus senus pastatus

I etapas- 2015-2016 m.,

II etapas – 17959,23 eurų; 2017 m., III etapas – 80 528 eurai , 2018 m.

Finansavimą skyrė Nacionalinė mokėjimo angentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4. Jaunųjų restauratorių stovykla. 2013 m., 2014m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.

Finansavimas gautas iš  Kultūros rėmimo fondo.

Projekte dalyvavo: 56 asmenys

5. Išleista knyga “Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje”

Projekto tikslas- pristatyti medinę mažąją tautodailės architektūrą Birštono savivaldybės teritorijoje.

Projektas buvo vykdomas 2012 m. Finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros program 2007-2013 m.