Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos įtvirtina naują gyventojo teisę – nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota ar mokėtina pajamų mokesčio dalimi iki 2 procentų paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.

Pagal šį įstatymą viešosios įstaigos yra paramos gavėjai.

Maloniai kviečiame 2 procentus Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Meninei drožybai

Paskirkite 2% procentų gyventojų pajamų mokesčio MUMS! Kaip užpildyti?

EDS – Elektroninio deklaravimo sistema

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems pernai iki 2 procentų savo pajamų mokesčio VšĮ Meninės drožybos vykdomai veiklai remti. Jūsų parama – didelė paskata mums ir neabejotinas indėlis į vaikų ir jaunimo meninių įgūdžių tobulinimo bei įvairaus amžiaus žmonių kūrybinės saviraiškos puoselėjimo projektus.

Būsime labai dėkingi visiems, skirsiantiems iki 2 procentų savo pajamų mokesčio ir šiais metais.

Jums tereikia:

  • Užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512.
  • Prašymą tiesiogiai pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją arba nusiųsti paštu iki š. m. gegužės 1-mos dienos.

Meninės drožybos rekvizitai.