PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-EKSKURSIJA Į ANGELŲ KALVĄ. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Visada galvojama, kad projektas skirtas tik darbui ir mokymuisi. Tačiau būtinai reikalinga ir poilsio valandėlės, kurių metu yra galimybė pabendrauti dalyviams su mokytojais ir tautodailininkais, atvykstančiais į dirbtuves neformalioje aplinkoje. Labai svarbu darbinę aplinką pakeisti.

Projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Angelų kalvą. Daugiau nei 4 hektarų plote dangų čia sveikina  apie 50 didelių ir mažesnių medinių angelų, iš ąžuolo drožtų koplytstulpių. Kiekvienas ant kalvos esantis angelas įkūnija vieną iš pamatinių vertybių: gyvybė, tiesa, taika, pasiaukojimas, meilė, sveikata, džiaugsmas, dėkingumas, viltis ir kitos. Labai graži vieta, kurioje gali pasisemti ramybės.

Apie kiekvieno angelo atsiradimo kalvoje istoriją pasakojo tautodailininkas ir VŠĮ Meninės  drožybos direktorius Algimantas Sakalauskas. Projekto vadovė Ramutė Milušauskienė papasakojo apie vietovės, kurioje yra Angelų kalva istorinę svarbą Lietuvai, o kadangi kalva yra šalia Užutrakio dvaro, tai pasiūlė jį aplankyti.

Nors oras ekskursijos dieną buvo ne labai džiuginantis ir pūtė šaltas šiaurės vėjas, tačiau nesutrukdė nuo Užutrakio dvaro pasigrožėti Trakų pilies didybe ir pasivaikščioti  po dvaro parką.

Atvykus į Trakus būtinai reikia apsilankyti Varnikų gamtos take.  Magiška ramybė! Tako ilgis – apie 5 km, jame įrengtos informacinės stotelės, poilsio vietos, visą kelią tave lydi rodyklės, tad tikrai nepaklystum. Dalis tako (1,5 km) tęsiasi per Ilgelio pelkę.

Labai keistas jausmas, kai eidamas matai šalia ją tyvuliuojančią. 70 % pelkės yra žemapelkė, likusi – tarpinio tipo pelkių plotų supama aukštapelkė. Draustinyje auga retų augalų, todėl pamatę nepažįstamus augalus interneto pagalba bandėm išsiaiškinti  jų pavadinimus.

Aplankę Trakų apylinkes ir pasivaišinę tradiciniais kibinais pilni įspūdžių grįžome į namus, o projekto dalyviai galvojo apie naujas idėjas, kurios gimė lankantis gražiose Trakų apylinkėse.

Projekto vadovė R.Milušauskienė