PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-BAIGĖSI VVG PROJEKTAS

 VŠĮ „Meninė drožyba“ pusę metų vykdė projektą   finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos Prienų mieste“. Projekto tikslas – pagerinti miesto bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, nes motyvuotas, aktyvus ir suinteresuotas asmuo norės integruotis į darbo rinką bei kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas. Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti projekte skleisdami informaciją  internetinėje erdvėje ir laukė tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam man to reikia“ , bet tai galimybė  išbandyti save ir tada nuspręsti ar aš galiu išmokti ir įgauti kitokios patirties. Pradėdami projektą kvietėme jame apsilankyti  Prienų miesto gyventojus susipažinti su VŠĮ Meninės drožybos veikla, bet labai gaila, kad prieniečiams  pasirodė neįdomu. Manau daugelis net nežino kokias įdomias veiklas gali pasiūlyti čia dirbantys meistrai, dailininkai ir jų padėjėjai. Dirbtuvių aplinką puošia ne tik meistrų pagamintos skulptūros, šalia esantis Nemunas, bet čia augantys retų rūšių ir įvairių formų medžiai ir krūmai.

Dauguma  dalyvių į projektą atėjo nežinodami ar jiems svarbu išmokti medžio darbų, patys dar neapsisprendę ką nori veikti ir išmokti, o baigiantis projektui džiaugėsi savo rankomis pagamintais daiktais, priimtais spendimais tolimesnei veiklai. Per pusę metų meistrai ir mokiniai tapo viena šeima, kurioje galima būti linksmam ir liūdnam, gauti patarimą ar sulaukti pagalbos.

Projekte buvo vykdomos penkios pagrindinės veiklos.

                             Pirmoji veikla praktiniai užsiėmimai, mokantis drožėjo amato. Mokėsi kaip naudoti įrankius, kaip pasidaryti gaminio brėžinius, padaryti gaminį . Šios veiklos metu susipažino su įvairių meistrų darbais. Projekto dalyviai vyko į ekskursiją, kurios  metu apsilankė „Angelų kalvoje“, Užutrakio dvare, pasigrožėjo Trakų pilimi, pasivaikščiojo gamtos takais. Ekskursijos padeda geriau pažinti šalia esančius draugus. Kalėdinėje darbų parodoje dalyvavo projekto dalyvių giminaičiai, tėvai, mokytojai.  Pačių rankomis padaryta eglutė,  puošta mediniais žaisliukais, nustebino net ir pačius projekto dalyvius, kiek jie daug per keletą mėnesių išmoko ir pagamino.

Antroje veikloje susipažino su stogastulpių istorija, simboliais, apdaila ir įvairiais gamybos būdais. Trečioji veikla buvo skirta simbolikai, naudojamai kaip gaminių puošybos elementas. Dailininkė Audronė Mickutė supažindino projekto dalyvius su baltų simbolika, tautinių juostų raštais. Dalyviai mokėsi simbolius ir ornamentus piešti popieriaus lape, perkelti ant  lentelės ir įvairių įrankių pagalba iškalti, kad gaminys taptų namų puošmena.

Antroje projekto pusėje dalyviai  bendravo  su psichologu tyrinėdami save, sužinodami savo silpnybes ir stiprybes, o dalyvaudami Disco metodikos mokymuose kūrė savo ateities planus.

Galima pasidžiaugti  projekto savanorių ir mokytojų, sukurtais ir pagamintais   suolais, kurie jau puošia Paprienės pėsčiųjų taką, o projekto dalyviai pagamintais  dirbiniais praturtino savo namus.

Dėkoju  projekto mokytojams už sąžiningą darbą padedant jaunimui mokytis, suprasti save ir nuolat tobulėti.

Projektas baigėsi, bet nesibaigė užsiėmimai. Vasaros metu projekto dalyviai turės galimybę ir toliau lankytis dirbtuvėse, gauti meistrų patarimus gaminant savo naujus gaminius.

Projekto vadovė

Ramutė Milušauskienė