PRAKALBINKIME MEDĮ SAVA KALBA-1-OJI PARODA. VYKDOMAS VVG PROJEKTAS

Vykstant projektams visada svarbu galutinis rezultatas. O kokį rezultatą galima parodyti mokantis drožti. Aišku, savo paties pagamintus gaminius. Projekto dalyviai dalyvaudami drožybos teorijos pamokose mokėsi pažinti medį, jį išsirinkti savo idėjos įgyvendinimui ir kartu pamažu dirbant stebėti kaip idėja tampa realybe. Mokytojas Kęstutis Grigonis visada išklausydavo dalyvio idėją ir tik po to padėdavo sudėlioti visus reikalingus žingsnius, kad idėja būtų įgyvendinta.

Viso projekto metu svarbu buvo dalyvio emocinė būsena, didelis dėmesys skiriamas bendravimui tarpusavyje, pagalbai vienas kitam. Nes tik nuo šių dalykų priklausė dalyvių tarpusavio bendravimas-draugiškumas.

Pasižiūrėti ką veikia dalyviai nuolat atvykdavo tėvai, tokiu būdu skatinome santykių gerinimą bendrų užsiėmimų metu. Kartą į savaitę į užsiėmimus atvykdavo dalyvių mažesnieji šeimų nariai, kuriems savo pirmuosius darbus pagaminti padėdavo patys projekto dalyviai. Todėl parodoje buvo galima pamatyti darbus įvairaus amžiaus dalyvių, nuo 10 metų amžiaus iki 29 metų amžiaus. Pagrindiniai projekto dalyviai buvo vaikinai, tačiau merginų pagaminti dirbiniai niekuo nenusileido.   

Į parodos atidarymą atvyko dalyviai, tėvai, dalyvių giminaičiai, tautodailininkai, mokytojai, bet ir Prienų miesto gyventojai, susidomėję projektu. Tik organizuojant  tokius renginius  galima bendruomenei parodyti užmirštamo amato grožį ir būtinybę jį išsaugoti.

Projekto vadovė R.Milušauskienė