Plečiami menininkų horizontai

Roma Sinkevičiūtė

Gegužės 30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko parodos „Lietuva – Japonija“  atidarymas ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos stovyklos uždarymas.

Parodos atidarymo ir drožėjų stovyklos uždarymo renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždnis, švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė, piešinių autoriai ir jų mokytojai, studentai restauratoriai su savo vadovu, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros lektoriumi Bangučiu Prapuoleniu.

Apdovanoti „Lietuva – Japonija“ konkurso laureatai

Idėja surengti vaikų piešinių konkursą „Lietuva – Japonija“ Prienų rajone kilo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Japonisatikos klubo HASHI atstovams ir Prienų meninės drožybos žmonėms. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir domėjimąsi Japonija, ugdyti gebėjimą įvairiomis formomis pristatyti savo kraštą kitų kultūrų atstovams, plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos, užmezgant kultūrinius ryšius. Šią gražią iniciatyvą palaikė rajono savivaldybė, Švietimo centras, kultūros ir laisvalaikio centras, mokytojai ir mokiniai.

Konkurse dalyvavo Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir meno mokyklų mokiniai iki 15 metų amžiaus. Piešinius konkursui pateikė Veiverių T. Žilinsko gimnazijos, Jiezno gimnazijos, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokiniai, buvo darbų ir iš Vilniaus. Visi darbaiatlikti tradicinėmis (ne kompiuterinėmis) priemonėmis. Darbų tematika įvairi, atspindinti Lietuvos žmonių gyvenimą, gamtą, kultūrą, tradicijas.

Į konkurso dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo šventę atvyko ir mokinių darbus vertinusios komisijos nariai: dailininkė Dalia Dokšaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros inžinerijos katedros dėstytoja Meda Norbutaitė, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros lektorius Bangutis Prapuolenis, tautodailininkas, VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas ir Prienų KLC direktorius Dainius Jurevičius.

Komisija atrinko 3 darbus konkurso nugalėtojus, kurie bus išsiųsti į Japonijos Toyamos prefektūros menų ir kultūros asociacijos organizuojamą tarptautinį piešinių konkursą. Vertindama darbus, komisija atsižvelgė į jų temos atitikimą, meniškumą, kokybę ir originalumą.

Laureatų diplomais, atminimo dovanomis, prizais buvo apdovanoti daugiausia darbų pateikusios „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokiniai: Augustė Kurtovaitė, Arijus Jurevičius ir Karolina Banionytė (mokytoja Aušra Deltuvienė). Devyniems autoriams ir visiems mokinius ruošusiems mokytojams bei komisijos nariams įteikti padėkos raštai. Juos apdovanojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Zujienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė.

Dailininkė D. Dokšaitė vertindama vaikų darbus teigė, kad svarbiausia dalyvaujant šiame konkurse ir Lietuvą pristatant Japonijai, yra nepaleisti savo šaknų. „Kitiems būsime įdomūs tik tada, kai kalbėsime savo kalba, apie save, iš savo širdies“, – sakė dailininkė, palinkėdama jauniesiems menininkams atrasti savastį, savo Kelią iš didžiosios raidės ir visada juo eiti.

Visi konkursui pateikti darbai nuo gegužės 1 d. iki birželio 5 d. eksponuojami Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Restauratorių stovyklos uždarymas

Visą savaitę Prienuose vyko Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos stovykla. Ją organizavo Tradicinių amatų centras VšĮ „Meninė drožyba“ kartu su partneriais: Prienų rajono savivaldybe ir VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“.

Stovyklos uždarymo renginyje Prienų kultūros ir laisvalaikio centre dalyvavo studentų kūrybinės restauravimo praktikos stovyklos koordinatorė Zita Kuzminskienė, praktikos užduočių koordinatorius A. Sakalauskas, studentai ir jų praktikos vadovas, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros vedėjas B. Prapuolenis. „Tai puiki proga padėkoti ir įteikti pažymėjimus. Šie renginiai vyksta kartu, nes juos jungia bendras kūrybinis procesas ir du kūrybiški žmonės: Bangutis Prapuolenis ir Algimantas Sakalauskas. Kita vertus, mūsų vaikų piešinių į Japoniją konkurso idėja Algimanto Sakalausko parsivežta būtent iš Japonijos vienos iš kūrybinių  komandiruočių metu. Mielai prie jos įgyvendinimo prisidėjo Prienų rajono savivaldybės vadovai, Švietimo skyrius ir šią iniciatyvą perėmęs Švietimo centras. Mes mielai kiekvienais metais jame dalyvausime, kaip kiekvienais metais, pamilę Prienus, atvažiuoja čia dirbti Kauno kolegijos studentai“, – kalbėjo studentų kūrybinės stovyklos koordinatorė Z. Kuzminskienė.

Studentų praktikos vadovas B. Prapuolenis padėkojo šeimininkams už visapusiškai geras sąlygas stovyklauti – ir kūrybines, ir gyvenimo. Jis pasidžiaugė, kad studentai gali išvažiuoti, pabūti kitoje aplinkoje, pamatyti, kaip dirba profesionalai, ir pasidalinti žiniomis. Taip pat turi galimybę pamatyti, koks yra istorinių paminklų konservavimo būdas, nes paminklų priežiūra yra nuolatinė, juos reikia atnaujinti kas kelerius metus.

Per dvejus metus nemažai buvo padaryta. Restauruoti Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios šventoriaus 6 kryžiai ir koplytstulpiai, Prienų miesto kryžius su Šv. Jurgio skulptūra, VšĮ „Meninės drožybos“  – tradicinio amatų centro lauko ekspozicijos kryžiai, koplytėlės, skulptūros ir koplytstulpiai, Vinco Mykolaičio-Putino gimtinės kryptastulpis (Pilotiškės, Prienų r.), kryžius nukankintų partizanų užkasimo vietai atminti ( Igliškėliai, Marijampolės sav.).

Šiais metais kūrybinėje stovykloje dalyvavo dešimt studentų: Eglė Banevičiūtė, Agnė Bernotaitė, Lukas Paulauskas,Tomas Aleknavičius, Justinas Cechanavičius, Karolis Grigaitis, Vytautas Kuodis, Mangirdas Mekionis, Laurynas Motekūnas, Ernestas Rutkovskis.

Prieš įteikdamas jiems padėkas ir pasidžiaugdamas tuo, kas vyksta Prienuose, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Marcinkevičius padėkojo  tautodailininkui A. Sakalauskui. Taip pat jis pasidžiaugė, kad tautodailininkų iniciatyvas ir kūrybinius procesus palaiko rajono savivaldybė ir taryba, kuri yra pritarusi daugeliui VšĮ „Meninė drožyba“ projektų bei juos parėmusi.

Padėkos, kurias pasirašė Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius Valdas Kubilius, VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas, įteiktos visiems stovykloje dirbusiems studentams, taip pat Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanei dr. Sigitai Saulevičienei, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros vedėjui B. Prapuoleniui, už studentų maitinimą padėkota Onutės Pinkevičienės IĮ.

Kukliai šventės ceremonijai pasibaigus, menininkai buvo pakviesti apžiūrėti vieni kitų darbus kultūros ir laisvalaikio centre bei Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios šventoriuje.