Plečiami menininkų horizontai

Plečiami menininkų horizontai

Roma Sinkevičiūtė Gegužės 30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko parodos „Lietuva – Japonija“  atidarymas ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos stovyklos uždarymas. Parodos atidarymo ir drožėjų stovyklos uždarymo renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždnis, švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė, piešinių autoriai ir jų mokytojai, studentai restauratoriai su savo vadovu, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros lektoriumi Bangučiu Prapuoleniu. Apdovanoti „Lietuva – Japonija“ konkurso laureatai Idėja surengti vaikų piešinių konkursą „Lietuva – Japonija“ Prienų rajone kilo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Japonisatikos klubo HASHI atstovams ir Prienų meninės drožybos žmonėms. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir domėjimąsi Japonija, ugdyti gebėjimą įvairiomis formomis pristatyti savo kraštą kitų kultūrų atstovams, plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos, užmezgant kultūrinius ryšius. Šią gražią iniciatyvą palaikė rajono savivaldybė, Švietimo centras, kultūros ir laisvalaikio centras, mokytojai ir mokiniai. Konkurse dalyvavo Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir meno mokyklų mokiniai iki 15 metų amžiaus. Piešinius konkursui pateikė Veiverių T. Žilinsko gimnazijos, Jiezno gimnazijos, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokiniai, buvo darbų ir iš Vilniaus. Visi darbaiatlikti tradicinėmis (ne kompiuterinėmis) priemonėmis. Darbų tematika įvairi, atspindinti Lietuvos žmonių gyvenimą, gamtą, kultūrą, tradicijas. Į konkurso dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo šventę atvyko ir mokinių darbus vertinusios komisijos nariai: dailininkė Dalia Dokšaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros inžinerijos katedros dėstytoja Meda Norbutaitė, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros lektorius Bangutis Prapuolenis, tautodailininkas, VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas ir Prienų KLC direktorius Dainius Jurevičius. Komisija atrinko 3 darbus konkurso nugalėtojus, kurie bus išsiųsti į Japonijos Toyamos prefektūros menų ir kultūros asociacijos organizuojamą tarptautinį piešinių konkursą. Vertindama darbus, komisija atsižvelgė į jų temos atitikimą, meniškumą, kokybę ir originalumą. Laureatų diplomais, atminimo dovanomis, prizais buvo apdovanoti daugiausia darbų pateikusios „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokiniai: Augustė Kurtovaitė, Arijus Jurevičius ir Karolina Banionytė (mokytoja Aušra Deltuvienė). Devyniems autoriams ir visiems mokinius ruošusiems mokytojams bei komisijos nariams įteikti padėkos raštai. Juos apdovanojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Zujienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Dailininkė D. Dokšaitė vertindama vaikų darbus teigė, kad svarbiausia dalyvaujant šiame konkurse ir Lietuvą pristatant Japonijai, yra nepaleisti savo šaknų. „Kitiems būsime įdomūs tik tada, kai kalbėsime savo kalba, apie save, iš savo širdies“, – sakė dailininkė, palinkėdama jauniesiems menininkams atrasti savastį, savo Kelią iš didžiosios raidės ir visada juo eiti. Visi konkursui pateikti darbai nuo gegužės 1 d. iki birželio 5 d. eksponuojami Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Restauratorių stovyklos uždarymas Visą savaitę Prienuose vyko Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos stovykla. Ją organizavo Tradicinių amatų centras VšĮ „Meninė drožyba“ kartu su partneriais:...

Daugiau

Tradicinių amatų centrų kūrimas

Tradicinių amatų centrų kūrimas

Vyksta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. Programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ projekto įgyvendinimas. Papildoma informacija Amatų centrų sąrašasTautinio paveldo plėtraTautinio paveldo produktų sertifikavimo taisyklės Tradicinių amatų...

Daugiau

Medinė kryždirbystė

Medinė kryždirbystė

Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje 2012 m. spalio 10 d. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre Prienuose visuomenei buvo pristatyta knyga „Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje“, „Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje“ yra viešosios įstaigos „Meninė drožyba“ inicijuotas pažintinio pobūdžio leidinys. Jo leidyba finansuota pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“....

Daugiau