Misija Sibiras 2014: dalyviai lankėsi Prienuose

Misija Sibiras 2014: dalyviai lankėsi Prienuose

Misija Sibiras 2014 Projektą „Misija Sibiras 2014” šiemet pirmyn veda šūkis „Istoriją rašome mes!“. Juo Lietuvos jaunimas kviečiamas ne tik prisiimti atsakomybę už teisingą ir prasmingą tautos istorijos įamžinimą, tačiau taip pat ir skatinti jaunąją kartą domėtis savo šalies praeitimi ir iš čia pasisemti įkvėpimo bei pilietiškumo. Liepos 10 d., prieš išvykdami į Sibirą, projekto dalyvių grupė lankėsi VšĮ Meninėje drožyboje. Vizito tikslas –  pasisemti žinių ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie Sibire padės įgyvendinti kilnius uždavinius –  sutvarkyti,  lietuvių tremtinių laidojimo vietas, atstatyti kapinių tvoras, pastatyti informuojančius ženklus ir kt. Kryždirbio Algimanto Sakalausko pamokyti dalyviai patys išbandė apvalių rastų ir pjautinės stačiakampės medienos kryžmos sujungimo būdus, praktikavosi kaip saugiai naudotis benzininiu pjūklu , kaip naudoti dvirankį ar vienrankį pjūklus, bandė kirviu aptašyti medį, pasidaryti medienos ruošinius bei ant jų įkelti brėžinius. Algimantas Sakalauskas akcentavo, kaip svarbu yra pasirinkti tinkamą medieną, kad pastatyti darbai kuo ilgiau išsilaikytų veikiami įvairių gamtos sąlygų. Patarė  tinkamai parinkti rasto įkasimo į žemę kryptį bei gerai apdeginti įkasamą į žemę medienos dalį. Vienos dienos studijų dalyviai išmoko ir kaip atpažinti tinkamiausią  lauko statiniams medieną. Jaunimo laukia ilgas naujų išbandymų kelias, o mes laukiame jų, sugrįžtančių po  sėkmingai įgyvendintos dar vienos savo svajonės. Išsiskyrėme trumpam, tvirtai sutarę projektą „Misija Sibiras 2014” drauge pristatyti mūsų krašto žmonėms. Daugiau nuotraukų mūsų Facebook puslapyje.   Zita Kuzminskienė...

Daugiau

Prienuose darbavosi jaunieji restauratoriai

Prienuose darbavosi jaunieji restauratoriai

Birželio 13–22 dienomis Prienuose vyko Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla. Projektą, iš dalies finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, vykdė VšĮ Meninė drožyba. Projekto metu jaunieji restauratoriai – Rygos statybos kolegijos Restauravimo katedros ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentai atnaujino „Atminties tako“ mažosios architektūros objektus, sodyboje „Kodėlčiaus dvaras“ rašytojo Vytauto Petkevičiaus įsteigtą medinių meno statinių (skulptūrų, stogastulpių) ansamblį, VšĮ Meninės drožybos lauko ekspozicijos kryžius. Birželio 20-ąją atnaujintose VšĮ Meninė drožybos patalpose, kamerinėje aplinkoje, kurią šildė ne tik simboliniai ugnies aukurėliai, studentų surinktos lauko gėlių puokštelės, bet ir „Žiburio“ gimnazijos abituriento Vytauto Trakymo dainos, buvo surengtas jaukus projekto apibendrinimo ir atsisveikinimo vakaras, kurio metu padėkota visiems projekto dalyviams, partneriams ir rėmėjams. „Gerumu mes daug ką galime, gražiais darbais daug ką galime, vienas kitam padėdami – viską galime“, – sakė projekto vadovė, Meninės drožybos direktoriaus pavaduotoja Zita Kuzminskienė, dėkodama į atsisveikinimo vakarą susirinkusiems partneriams, bičiuliams, dvasiniams rėmėjams. Vadovė pasidžiaugė, kad buvo įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – restauruotas „Atminties takas“, taip pat išgirstas ir mielai priimtas bei išpildytas rašytojo Vytauto Petkevičiaus našlės prašymas padėti išsaugoti mažosios architektūros ansamblį rašytojo sodyboje. Altruistinių darbų buvo padaryta ir daugiau – Meninės drožybos kieme atnaujinti puikuojasi du kryžiai ir vienas koplytstulpis. Z. Kuzminskienė ypač džiaugėsi jaunaisiais restauratoriais, jau penktus metus mūsų rajonui padarančiais daug puikių, didelių ir prasmingų darbų. Studentai nepamiršo ir tos aplinkos, kurioje gyveno, t. y. Meninės drožybos kiemelio: susitvarkė aplinką, įsirengė laužavietę, atnaujino sūpynes, kurios atokvėpio minutėmis ir vakarais ramino kūną ir sielą. Stovyklos uždarymo vakare dalyvavo nemažai garbių svečių: VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ generalinis direktorius Valdas Kubilius, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė, Dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros vedėjas, restauravimo profesinių įgūdžių tobulinimo vadovas Bangutis Prapuolenis, praktinių užduočių vadovai: Algimantas Sakalauskas, Arūnas Venslavičius, Alvydas Antanavičius, Ričardas Grekavičius. Prienų VšĮ „Meninė drožyba“ šiemet pratęsė dar penkerių metų bendradarbiavimo sutartį su Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetu. Vadinasi, dar penkerius metus Meninės drožybos kieme vasaromis bus galima pamatyti studentus – dirbančius ne tik savivaldybės teritorijoje, bet ir po visą Lietuvą. Prasmingus darbus padeda įgyvendinti Meninės drožybos bičiulis, kolega, Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius Valdas Kubilius, kuris puoselėja idėjas, dosniai dalija patarimus. Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius V. Kubilius, VšĮ Meninės drožybos direktorius Algimantas Sakalauskas ir projekto vadovė Z. Kuzminskienė įteikė padėkas visiems projekto dalyviams. Jiems buvo skirti ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, jaunimo ir sporto skyriaus padėkos raštai. Nuoširdžiais dėkingumo žodžiais palydėtos padėkos taip pat buvo skirtos partneriams: VĮ Prienų miškų urėdijai ir miškų urėdui Robertui Judickui, kuris nepalieka drožėjų likimo valiai nei projektinėje veikloje, nei kasdieniuose darbuose, nuolatiniam rėmėjui UAB „Husqvarna Lietuva“ ir direktoriui Ričardui Aleknai, projekto dalyvius maitinusio restorano „Beržas“ kolektyvui ir jo vadovei Augustei Pociūtei – už skanų...

Daugiau

Jaunųjų restauratorių stovykla

Jaunųjų restauratorių stovykla

Projektas „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“ Birželio 13 – 22 dienomis Prienuose vyksta „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“. Projektą, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, vykdo VšĮ Meninė drožyba. Projekto tikslas – atnaujinti „Atminties tako“ mažosios architektūros objektus: G. Dudaitis „Numesk, Tėvyne, rūbą seną“ – stogastulpis, 4,8 m. V. Cikana „Visiems – užaugusiems šėtono paunksnėje“ – koplytstulpis, 4 m. P. Kaziūnas „Lietuva, už visas tavo kančias“ – koplytstulpis, 4,6 m. R. Puškorius „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“ – koplytstulpis, 3,8 m. M. Misevič „Žmonės, neleiskim mūsų Žemėje gimti drakonams“ – koplytstulpis, 3,8 m. V. Rakuckis „Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige“ – stogastulpis, 4 m. A. Seibutis – koplytstulpis, 3,8 m. R. Venckus „Už ką?“ – skulptūra, 3,5 m. J. Tvardauskas „Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą“ – koplytėlė ant žemės, 2 m. R. Zinkevičius „Įmynęs pėdą čia/ Jaučiuosi ne svetys – Bet šeimininkas,/ Amžius čia gyvenęs – Ir joks ateivis/ Jau neiškrapštys/ Kulka nei durtuvu/ Mus iš tos žemės“ (B. Marčionis) – stogastulpis, 4,6 m. V. Žilinskas „Pažvelk į Nemuną/ Į savo sielos giedrą/ Į žydrą sielą/ Į savo gyvybės versmę“ – stogastulpis, 4 m. A. ir V. Kuzinai – Metalo saulutės. Dalyviai: Rygos statybos kolegijos Restauravimo katedros studentai, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentai, rektorius Bangutis Prapuolenis, Prienų jaunimas,VšĮ Meninės drožybos amatininkai. Partneriai: VĮ Prienų miškų urėdija, miškų urėdas Robertas Judickas VšĮ Pasaulio lietuvių centras, generalinis direktorius Valdas Kubilius Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba UAB „Husqvarna Lietuva“, direktorius Ričardas Alekna Pritaikę solidžias nuolaidas darbo priemonėms ir medžiagoms įsigyti,projektą dalinai rėmėUAB „Restauracijos medžiagos“ bei UAB „Prienų prekyba“. Projekto vadovas: Zita Kuzminskienė Restauravimo profesinių įgūdžių tobulinimo vadovas Bangutis Prapuolenis Praktinių užduočių vadovai: Algimantas Sakalauskas, Arūnas Venslavičius, Alvydas Antanavičius.    ...

Daugiau

Misija Sibiras 2013

Misija Sibiras 2013

Vienija patriotizmas ir pagarba tautos istorijai Roma Sinkevičiūtė Dvi savaites praleidę už 3000 kilometrų nuo Lietuvos nutolusioje tremties ženklu pažymėtoje Tiumenės žemėje, prieš mėnesį grįžo jau dvyliktą kartą organizuotos jaunimo ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviai. Rugsėjo 3 d. keturi iš šešiolikos ekspedicijos dalyvių atvyko susitikti su prieniečiais. Viešojoje įstaigoje „Meninė drožyba“ jaunuoliai dalinosi įspūdžiais iš ekspedicijos. Tai jau antras „Misija Sibiras‘13“ dalyvių apsilankymas VšĮ „Meninė drožyba“. Prieš keletą mėnesių jie atvyko į Prienus sužinoti, kaip geriau, nuvykus į Sibirą, atlikti savo darbą: judinti apleistus kryžius, o gal palikti juos, kaip yra, kaip statyti naujus, kad jie išsilaikytų kuo ilgiau. O tai geriausiai galėjo paaiškinti kryždirbiai. Dabar sugrįžo tarsi atsiskaityti, kaip profesionalų patarimai padėjo Sibire. „Buvo labai įdomu susipažinti su jaunimu ir išklausyti jų mintis, išgirsti apie misijos prasmę, kodėl jie susiruošė ten vykti“, – sakė VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriaus pavaduotoja Zita Kuzminskienė, pristatydama svečius: Matą Kasperavičių, Karolį Kavoliūną, Neringą Aleksonytę, Valerijų Olechmovičių ir Donatą Žvirblį. Į susitikimą ekspedicijos dalyviai atsivežė daug informatyvios vaizdinės medžiagos, kurioje užfiksuota dviejų savaičių kelionė, darbai, tvarkant kapines, nuovargio ir poilsio akimirkos bei džiugios, nuovargį atpirkusios akimirkos, sutikus tolimajame Sibire lietuvių tautos žmonių ir nuoširdžių vietinių. Ir mažą berniuką Slavą, kurio dviratuko ratai buvo nudažyti lietuviškos trispalvės spalvomis.   Atranka į projektą ypač griežta Vienas iš paramos ir labdaros fondo „Jauniems“ organizuojamo projekto, kurio misiją ekspedicija ir stengiasi puoselėti, tikslų – sutelkti jaunus žmones mylėti savo istoriją, nepamiršti jos, puoselėti, būti patriotiškus. „Mes tikime, kad jauni žmonės Lietuvoje yra patriotiški, tik reikia surasti pakankamai būdų ir priemonių, kuriomis jie galėtų tą patriotiškumą išreikšti“, – sakė ekspedicijos dalyvė Neringa. Vienas iš projekto tikslų – įamžinti, sutvarkyti lietuvių tremtinių kapavietes Sibire. Tai nuo 2006 metų projekto dalyviai ir daro. Taip pat skatinti kartų dialogą ir tarpusavio supratimą, skatinti jaunus žmones, kol turi galimybę, bendrauti su savo seneliais (juk beveik kiekvienoje šeimoje yra tremties istorijų), o projekto metu – su Sibire tebegyvenančiais tremtiniais. Projekto dalyviai siekia visuomenei pristatyti, kad Sibiras nėra tik geografinė teritorija, taškas žemėlapyje. Kasmet į projektą „Misija Sibiras“ stengiasi patekti labai daug jaunų žmonių, todėl atranka griežta ir itin rimta. Šiemet į pirmąjį atrankos etapą buvo atsiųsta daugiau nei 600 anketų. Į antrąjį etapą atrinkti 84 jauni žmonės, kurie dalyvavo bandomajame žygyje, tradiciškai vykstančiame vis kitoje Lietuvos vietoje. Šiais metais – Labanoro girioje. Iš kandidatų grupės buvo suformuota komanda: 16 iš įvairių Lietuvos kampelių ir netgi iš užsienio parvykusių įvairių profesijų lietuvaičių. „Atrankos kriterijų gerai nežino ir patys dalyviai, bet vieni svarbiausių – patriotiškumo suvokimas, domėjimasis istorija ir noras ne tik vykti į ekspediciją, bet ir grįžus visus metus skleisti projekto žinią“, – pasakojo Neringa. Liepos 17-ąją iš Vilniaus geležinkelio stoties 16 žmonių komanda traukiniu vyko iki Maskvos, vėliau persėdo į lėktuvą, kuris nuskraidino misijos dalyvius...

Daugiau

Plečiami menininkų horizontai

Plečiami menininkų horizontai

Roma Sinkevičiūtė Gegužės 30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko parodos „Lietuva – Japonija“  atidarymas ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos stovyklos uždarymas. Parodos atidarymo ir drožėjų stovyklos uždarymo renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždnis, švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė, piešinių autoriai ir jų mokytojai, studentai restauratoriai su savo vadovu, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros lektoriumi Bangučiu Prapuoleniu. Apdovanoti „Lietuva – Japonija“ konkurso laureatai Idėja surengti vaikų piešinių konkursą „Lietuva – Japonija“ Prienų rajone kilo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Japonisatikos klubo HASHI atstovams ir Prienų meninės drožybos žmonėms. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir domėjimąsi Japonija, ugdyti gebėjimą įvairiomis formomis pristatyti savo kraštą kitų kultūrų atstovams, plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos, užmezgant kultūrinius ryšius. Šią gražią iniciatyvą palaikė rajono savivaldybė, Švietimo centras, kultūros ir laisvalaikio centras, mokytojai ir mokiniai. Konkurse dalyvavo Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir meno mokyklų mokiniai iki 15 metų amžiaus. Piešinius konkursui pateikė Veiverių T. Žilinsko gimnazijos, Jiezno gimnazijos, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokiniai, buvo darbų ir iš Vilniaus. Visi darbaiatlikti tradicinėmis (ne kompiuterinėmis) priemonėmis. Darbų tematika įvairi, atspindinti Lietuvos žmonių gyvenimą, gamtą, kultūrą, tradicijas. Į konkurso dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo šventę atvyko ir mokinių darbus vertinusios komisijos nariai: dailininkė Dalia Dokšaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros inžinerijos katedros dėstytoja Meda Norbutaitė, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros lektorius Bangutis Prapuolenis, tautodailininkas, VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas ir Prienų KLC direktorius Dainius Jurevičius. Komisija atrinko 3 darbus konkurso nugalėtojus, kurie bus išsiųsti į Japonijos Toyamos prefektūros menų ir kultūros asociacijos organizuojamą tarptautinį piešinių konkursą. Vertindama darbus, komisija atsižvelgė į jų temos atitikimą, meniškumą, kokybę ir originalumą. Laureatų diplomais, atminimo dovanomis, prizais buvo apdovanoti daugiausia darbų pateikusios „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokiniai: Augustė Kurtovaitė, Arijus Jurevičius ir Karolina Banionytė (mokytoja Aušra Deltuvienė). Devyniems autoriams ir visiems mokinius ruošusiems mokytojams bei komisijos nariams įteikti padėkos raštai. Juos apdovanojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Zujienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Dailininkė D. Dokšaitė vertindama vaikų darbus teigė, kad svarbiausia dalyvaujant šiame konkurse ir Lietuvą pristatant Japonijai, yra nepaleisti savo šaknų. „Kitiems būsime įdomūs tik tada, kai kalbėsime savo kalba, apie save, iš savo širdies“, – sakė dailininkė, palinkėdama jauniesiems menininkams atrasti savastį, savo Kelią iš didžiosios raidės ir visada juo eiti. Visi konkursui pateikti darbai nuo gegužės 1 d. iki birželio 5 d. eksponuojami Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Restauratorių stovyklos uždarymas Visą savaitę Prienuose vyko Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos stovykla. Ją organizavo Tradicinių amatų centras VšĮ „Meninė drožyba“ kartu su partneriais:...

Daugiau

Tradicinių amatų centrų kūrimas

Tradicinių amatų centrų kūrimas

Vyksta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. Programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ projekto įgyvendinimas. Papildoma informacija Amatų centrų sąrašasTautinio paveldo plėtraTautinio paveldo produktų sertifikavimo taisyklės Tradicinių amatų...

Daugiau