Jan 14 2015

/

Amatų centrų plėtra

Laima Duoblienė, „Gyvenimas“

 

Tradicija turi būti gyva!

Siekiant išlaikyti ir sustiprinti kaimų gyvybingumą, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, buvo steigiami tradiciniai amatų centrai, kuriuose galima susipažinti su amatais, išmokti jų paslapčių, perimti senolių patirtį ir tradicijas.
 

Įkurta 20 tradicinių amatų centrų

Tautinio paveldo ekspertai yra pastebėję, kad tradiciniai amatininkai dažnai nesugeba konkuruoti rinkoje, parduoti savo gaminių, jų tradicijos neperduodamos jaunajai kartai, kad kai kurie tradiciniai amatai ir tradicinės paslaugos nyksta arba visai sunyko.

Sprendžiant šias problemas ir visuomenėje didėjant susidomėjimui tradiciniu paveldu bei didėjant poreikiui patiems amatininkams kuo geriau išmanyti ir pačias seniausias tradicinių gaminių kūrimo technologijas, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programą (KPP) buvo teikiama parama savivaldybėms kurti arba atnaujinti tradicinių amatų centrus. Populiariausias būdas prisidėti prie tradicinių amatų puoselėjimo – kurti ne pelno siekiančius tradicinių amatų centrus pagal KPP III krypties priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą planavimo būdu bei LEADER metodu. 2007-2013 m. ES parama buvo daugiau kaip 12 mln. litų, atitinkamai 3, 475 mln. eurų, ir buvo skirta įkurti 20 tradicinių amatų centrų. Šiuose centruose siekiama sudaryti sąlygas tradicijas puoselėjantiems amatininkams įvairiapusiškai bendradarbiauti, perduoti tradicinius amatus jaunimui, taip pat parduoti savo gaminius amatų centro parduotuvėse. Tokių centrų užduotis ir elektroninės prekybos tradiciniais gaminiais organizavimas – tokiu būdu tikimasi, kad lietuviški tradiciniai gaminiai pasieks ir užsienio rinką.

Tradiciniai amatai yra viena iš alternatyvių veiklos rūšių ir gali duoti nemažą teigiamą ekonominę ir socialinę naudą kaimo vietovėms. Ši veikla yra naujų darbo vietų ir pajamų šaltinis kaimo gyventojams, o kitas labai svarbus aspektas yra tai, kad tradicinių amatų gaminių gamyba įgalina išsaugoti ir etninės kultūros vertybes.

 

Ekspertai susipažino su pasikeitusiais amatų centrais

Praėjusią savaitę į dviejų dienų kelionę išsirengę ekspertai, kurie prieš keletą metų teikė rekomendacijas, kuriuos Tradicinių amatų centrų kūrimo ir plėtros projektus finansuoti, susipažino su keturiais Tradiciniais amatų centrais, kurie buvo įkurti arba išplėsti, pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos lėšomis.
ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja Regina Voverytė–Šiaudienė sakė, kad ekspertų grupė apsilankė Prienų, Kelmės, Plungės ir Kretingos amatų centruose ir susipažino, kas buvo įgyvendinta pasinaudojus ES parama.

Vienas iš ekspertų grupės narių fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto Baltų proistorės katedros profesorius Libertas Klimka, lankydamasis Prienų amatų centre ir susipažinęs su čia vykdoma veikla, pirmiausia džiaugėsi, kad šalia patyrusių meistrų dažnai darbuojasi ir moksleiviai, studentai – auginama pamaina, kuriai perduodama medžio skulptorių patirtis.


– Tradiciją reikia perduoti, tradicija turi būti gyva. Drožyba – mūsų krašto išskirtinumas, mūsų krašto grožis. Lietuviai – medžio kultūros tauta. Juk seniau viskas būdavo pagaminta iš medžio, išskyrus kalaviją ir norago viršūnę, kurie būdavo geležiniai. Palaikyti gyvąją tradiciją – šventas reikalas, – kalbėjo L. Klimka.

Jis taip pat džiaugėsi, jog tai, kad grįžta mada sodybas puošti tradiciniais drožtais ornamentais, medinėmis skulptūromis, yra didelis visoje Lietuvoje žinomo medžio skulptoriaus, VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriaus Algimanto Sakalausko nuopelnas.

L. Klimkos teigimu, senieji amatininkai surasdavo harmoningų sąsajų su aplinka, su kraštovaizdžiu, o pastaruoju metu, miesto kultūros įtakoje, prarandame gamtos pajautimą. Tačiau matydamas dabartinių meistrų kūrinius, etnologas tiki, kad bus išsaugotas kiekvieno etnografinio regiono savitumas, išskirtinumas ir tradicijos.


– Pasaulį mes galime nustebinti tik gamtos grožiu ir talentingų meistrų kūriniais, – apie tai, kad Tradicinių amatų centrų reikia įkurti dar kelis kartus daugiau, kalbėjo L. Klimka. – Juk tai yra tautos reprezentacija.

Prieniškiams jis linkėjo nepamiršti, jog gyvena unikalioje vietoje – trijų etnografinių regionų sandūroje – saugoti ir puoselėti šį išskirtinumą.

 

Prienuose – medžio apdirbimo, drožybos ir kalvystės puoselėjimas

Ekspertų komanda, apsilankiusi Prienuose, apžiūrėjo rekonstruotą pastatą, kuriam buvo pakeistas stogas, grindys ir langai, įrengta nauja katilinė, atnaujinta vidaus instaliacija, įrengta vėdinimo sistema, gaisrinė ir apsaugos signalizacija, sutvarkyta aplinka. Įgyvendinant projektą buvo įrengtos administracinės, amatų mokymo patalpos, stalių – dailidžių bei amatų demonstravimo dirbtuvės, ekspozicijų salė, įsigyti baldai, kompiuterinė technika. Tradicinių amatų puoselėjimui ir demonstravimui buvo įsigyta staliaus ir kitų medžio darbų darbo įrankių, kalvystės įranga, galerijos pakabinimo sistema, įranga kūrybinių stovyklų organizavimui.

Įrengtame tradicinių amatų centre bus puoselėjami ir propaguojami tradiciniai amatai, saugojamas senasis kultūros paveldas. Centre bus vykdomos medžio apdirbimo bei drožybos, kalvystės ir kitokios amatų pamokos, organizuojamos kūrybinės stovyklos, vedamos edukacinės programos tradicinių švenčių temomis, organizuojami amatininkų ir menininkų susitikimai, simpoziumai, seminarai bei jų darbų parodos.

Projekto „Prienų tradicinio amatų centro plėtra“ vertė – 863 341,81 Lt.

 

Bus toliau investuojama į įsteigtus amatų centrus

Pasak ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėjos Reginos Voverytės–Šiaudienės, ateinančiame 2014–2020 m. finansiniame laikotarpyje planuojama toliau investuoti į įsteigtus Tradicinius amatų centrus: rekonstruoti pastatus, stiprinti materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius. Jos teigimu, didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas centrų išskirtinumo ir savitumo puoselėjimui bei amatų perėmėjų rengimui.

 
Nuotraukų galerija: nuoroda

 

 

Related Posts